22. 1. 2020  16:29 Zora
Akademický informační systém

Projekty


Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín

Garant: Ing. Denis Benko


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Azeotropické zmesi horľavých kvapalín sa v posledných rokoch čoraz viac využívajú v technickej praxi. Napriek tomu v súčasnosti nie sú údaje o správaní sa týchto zmesí za podmienok požiaru. Cieľom projektu je stanoviť vplyv azeotropie na požiarne riziko zmesí horľavých kvapalín.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:22. 03. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Denis Benkozodpovedný riešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ