Jan 21, 2020   5:50 p.m. Vincent
Academic information system

Projects


Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín

Supervisor: Ing. Denis Benko


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Azeotropické zmesi horľavých kvapalín sa v posledných rokoch čoraz viac využívajú v technickej praxi. Napriek tomu v súčasnosti nie sú údaje o správaní sa týchto zmesí za podmienok požiaru. Cieľom projektu je stanoviť vplyv azeotropie na požiarne riziko zmesí horľavých kvapalín.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project status:Not approved
Project start date :22. 03. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:5

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Denis Benkozodpovedný riešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ