29. 10. 2020  9:01 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Projekty


Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín

Garant: Ing. Denis Benko


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Azeotropické zmesi horľavých kvapalín sa v posledných rokoch čoraz viac využívajú v technickej praxi. Napriek tomu v súčasnosti nie sú údaje o správaní sa týchto zmesí za podmienok požiaru. Cieľom projektu je stanoviť vplyv azeotropie na požiarne riziko zmesí horľavých kvapalín.
Druh projektu:
Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
22. 03. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
administrátor
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ