19. 1. 2020  17:41 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality neštátnych zdravotníckych zariadení

Garant: prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na dištančnú formu vzdelávania pracovníkov vybraných neštátnych zdravotníckych zariadení v oblasti zabezpečovania a zlepšovania kvality poskytovaných služieb humánnej medicíny. Tým prispeje k zlepšovaniu zdravotného stavu populácie, spokojnosti klientov - pacientov, znižovaniu nákladov a tým aj zlepšeniu ekonomických výsledkov poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:3/3190/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.zodpovedný riešiteľ