6. 12. 2019  16:43 Mikuláš
Akademický informační systém

Projekty


Oceľová skulptúra - inovatívna didaktická

Garant: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je vytvorenie integrovaného systému výučby navrhovania spojov oceľových konštrukcií. Bude ho tvoriť súhrn pedagogických procesov určený pre študenov a inžinierov na skvalitnenie a zatraktívnenie výuky zameranej na navrhovanie oceľových konštrukcií podľa platných európskych noriem. Hlavným cieľom projektu je návrh a následná výroba a montáž oceľovej skulptúry, tzv. „Sochy z ocele” – reálnej konštrukcie (plastiky), približne 2,5m vysokej, ktorá sa postaví v átriu Stavebnej fakulty STU v mierke 1:1. Táto socha bude zložená z rôznych oceľových prvkov, ktoré budú navzájom spojené reálnymi, typickými detailami používanými v oceľových konštrukciách. Socha bude obsahovať cca 50 rôznych spojov. Táto názorná inovatívna didaktická pomôcka významnou mierou podporí kvalitu výuky a v neposlednom rade aj predstavivosť budúcich projektantov a konštruktérov. K tejto soche plánujeme zostaviť učebnú pomôcku (publikáciu), ktorá bude obsahovať opis každého jednotlivého detailu (spoja) spolu s príkladmi ich najčastejšieho použitia. Veľmi dôležitou časťou bude vzorový výpočet každého spoja podľa najnovších Eurokódov, európskych noriem pre navrhovanie stavebných konštrukcií.Študenti takto dostanú ucelený „výukový balík”, ktorý integruje rôzne prístupy ku vzdelávaniu,textovú a obrázkovú spolu s praktickou časťou s využitím „reálnej” konštrukcie, ktorá je kedykoľvek a komukoľvek k dispozícii.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Identifikace projektu:065STU-4/2017
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0