15. 12. 2019  21:38 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj bezolovnatej mäkkej aktívnej spájky a výskum materiálovej spájkovateľnosti kovových a keramických materiálov pri využití ultrazvukovej aktivácie

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vývoj univerzálnej mäkkej bezolovnatej spájky určenej pre beztavivové environmentálne prijateľné spájkovanie kovových a keramických materiálov. Objasnenie mechanizmu vzniku spoja pri spájkovaní keramických a nekovových materiálov s využitím ultrazvukovej aktivácie. Výskum materiálovej spájkovateľnosti, keramických a nekovových materiálov vysokočistých aj technickej kvality navzájom a v kombinácii s kovmi. Vplyv parametrov ultrazvukového spájkovania na spájkovateľnosť a kvalitatívne vlastnosti spojov.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVT-20-010804
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva