14. 10. 2019  12:33 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Interakcia vybratých geotechnických konštrukcií s horninovým prostredím

Garant: prof. Ing. Peter Turček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Základná európska norma pre navrhovanie geotechnických konštrukcií neposkytuje dostatočné podklady pre navrhovanie širokého sortimentu geotechnických úloh. Nahradenie empirických zásad navrhovania je možné iba po dôkladnej analýze technologických postupov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/3320/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0