26. 10. 2020  9:09 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Zisťovanie predpokladov na zvýšenie internacionalizácie edukačného prostredia na MTF STU v Trnave

Garant: Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výučba odborných predmetov v anglickom jazyku v kontexte slovenských vysokých škôl predstavuje posun smerom k internacionalizácii vysokoškolského edukačného prostredia. Výučba v anglickom jazyku však predstavuje pre učiteľov a rovnako aj pre študentov záťaž, keďže u väčšiny z nich je kompetencia v anglickom jazyku priemerná alebo až nízka. Projekt INTER MTF je zameraný na pedagógov a zistenie, aké sú predpoklady učiteľov MTF STU v Trnave na výučbu odborných predmetov v anglickom jazyku za účelom zvýšenia internacionalizácie edukačného prostredia na MTF STU v Trnave. Projekt si kladie za úlohu zistiť, aké je vnímanie a postoj učiteľov k zavedeniu výučby odborných predmetov v anglickom jazyku. Dáta zistené v rámci výskumu (štandardizovaný Placement test + dotazník) budú použité na prípravu tréningového programu pre učiteľov na MTF STU s cieľom zvýšiť ich lingvistickú a didaktickú kompetenciu v anglickom jazyku.
Druh projektu:
inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:
Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 06. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:
6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Mgr. Martin Fero, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Emília Mironovováspoluriešiteľ
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.
zodpovedný riešiteľ
administratíva
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.spoluriešiteľ