26. 5. 2020  12:54 Dušan
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj integrovaných hierarchických mechatronických systémov pri zohľadňovaní funkčných, spoľahlivostných a bezpečnostných aspektov podľa koncepcie "Industry 4.0"

Garant: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Vývojové trendy v technike predpokladajú aplikáciu nových technológií a materiálov, nových konštrukcií strojov a zariadení s pokročilými systémami kontroly, riadenia a diagnostiky (SKRD). Jedným z rozhodujúcich kritérií pre aplikáciu SKRD je posudzovanie ich spoľahlivosti, vplyvu na bezpečnosť samotnej prevádzky a okolia. Za účelom zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti, životnosti a kvality konštrukcie strojov a zariadení vo väzbe na SKRD je potrebné aplikovať metódy riadenia rizika a riadenia kvality, pričom úroveň tejto aplikácie je ovplyvnená predovšetkým úrovňou rozvoja vedy a techniky. Jednou z ciest, ako znížiť riziko a súčasne vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality v etape finálnej konštrukcie, je vhodné využívanie technológií systémového inžinieringu. Hlavným cieľom projektu je navrhnúť postup integrácie distribuovaných prostriedkov riadenia hierarchických mechatronických systémov pri zohľadnení funkčných, spoľahlivostných a bezpečnostných aspektov podľa koncepcie „Industry 4.0“.
Druh projektu:
inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 06. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
11
Počet oficiálních pracovníků projektu:10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
zodpovedný riešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.spoluriešiteľ
administratíva
spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Martin Neštický, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.
spoluriešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.
spoluriešiteľ