25. 2. 2020  23:49 Frederik
Akademický informační systém

Projekty


Návrh kombinačného a rekombinačného postupu indexovania faktorov pracovného komfortu v strojárskych prevádzkach

Garant: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V strojárskych prevádzkach vyhodnocovanie pracovného zaťaženia pracovníkov vo väčšine prípadov sa ešte stále vykonáva diskrétne. Posudzovanie sa obvykle uskutočňuje bez určenia vzájomných závislostí účinkov jednotlivých faktorov na organizmus exponovaného zamestnanca počas jeho pracovnej činnosti. Predkladaný projekt je zameraný na návrh postupu pre vyjadrenie synergického efektu faktorov pracovného komfortu, ktorý by umožňoval ich vzájomnú kombináciu a rekombináciu podľa typu prevádzky a vekovej kategórie. Cieľom projektu je definovať „index pracovného komfortu“ ako komplexný ukazovateľ efektov monitorovaných a meraných faktorov pracovného prostredia v strojárskych prevádzkach. Index pracovného komfortu umožní individuálne nastavenie pracovného zaťaženia a pracovného prostredia zamestnancov v strojárskych prevádzkach a tým zabezpečiť ich stabilnú výkonnosť pri najvyššej možnej bezpečnosti a ochrane zdravia.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:1/0101/18
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:20
Počet oficiálních pracovníků projektu:15

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mgr. Jarmila Blahováspoluriešiteľ
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Renata Nováková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Starečekspoluriešiteľ
Dipl.-Ing. Monika Ubárováspoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Petra Nemcováspoluriešiteľ