19. 9. 2020  23:13 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Projekty


Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov

Garant: Ing. Štefan Svetský, PhD.


Základní informace   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Rieši sa automatizácia mentálnych procesov, ako procesov založených na ľudských vedomostiach, využívajúc "virtuálnu jednotku vedomostí" izomorfne prepájajúcu mentálne a strojové procesy. Užívateľ do nej vkladá vedomosti v prirodzenom jazyku, ktoré sú súčasne strojom čítateľné. Tieto sa spracovávajú vlastným softvérom a prenášajú medzi osobnými počítačmi a virtuálnymi spoločnými priestormi využívajúc úžitkový vzor na spracovanie neštruktúrovaných dát. Pilotný dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov sa rieši v štyroch blokoch: STEM (IKT podpora výučby),MT&IT EXPERT(informaticko-materiálovotechnologický blok-knowledge repositories, expertné korpusy,datasety), WRITER (automatizácia publikovania s jazykovou podporou) a AUTOMATIZÁCIA (prototyp edukačného robota s pamäťou, hlasové ovládanie). Personalizované a kolaboratívne zdieľané databázové aplikácie sa testujú na infraštruktúre, klientskych počítačoch, spoločne zdieľaných virtuálnych priestoroch a otvorenej doméne.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:Výučbové stredisko v Dubnici nad Váhom (MTF)
Identifikace projektu:
1/0221/18
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:
9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
spoluriešiteľ
RNDr. Iveta Markechová, CSc.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Štefan Svetský, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ