18. 11. 2019  5:37 Eugen
Akademický informační systém

Projekty


Holistický prístup získavania znalostí z výrobných dát pre potreby riadenia výrobných procesov v súlade s konceptom Industry 4.0Holistický

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je návrh holistického prístupu získavania znalostí z výrobných dát heterogénnych systémov riadenia v súlade s konceptom Industry 4.0. Ten zahŕňa Big Data, Internet of Things, smart senzory a metódy pre predikcie a podporu rozhodovania. Nosnou témou bude návrh analytickej platformy pre zber, spracovanie a analýzu extrémneho objemu štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát, s využitím Hadoop a NoSQL technológií, pre účely riadenia komplexných procesov priemyselných podnikov. Navrhnutá analytická platforma (využívajúca techniky z oblasti štatistiky a induktívneho učenia ako napr. neurónové siete, rozhodovacie stromy, zhluková analýza a pod.) umožní získavanie nových, potencionálne využiteľných znalostí z dát. Následne metódou syntézy budú zo získaných znalostí vypracované riadiace stratégie, vrátane využitia pre prediktívnu údržbu v reálnom čase, či optimalizáciu riadiacich parametrov vplývajúcich na bezpečnosť a spoľahlivosť výrobného procesu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0272/18
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:16
Počet oficiálních pracovníků projektu:16

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Ján Jánošíkspoluriešiteľ
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Veronika Grígelová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gabriela Križanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Ďuďák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Dmitrii Vladimirovič Borkinspoluriešiteľ
Ing. Jela Abasováspoluriešiteľ
Ing. Martin Bartoňspoluriešiteľ