7. 12. 2019  2:05 Ambróz
Akademický informačný systém

Projekty


Holistický prístup získavania znalostí z výrobných dát pre potreby riadenia výrobných procesov v súlade s konceptom Industry 4.0

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je návrh holistického prístupu získavania znalostí z výrobných dát heterogénnych systémov riadenia v súlade s konceptom Industry 4.0. Ten zahŕňa Big Data, Internet of Things, smart senzory a metódy pre predikcie a podporu rozhodovania. Nosnou témou bude návrh analytickej platformy pre zber, spracovanie a analýzu extrémneho objemu štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát, s využitím Hadoop a NoSQL technológií, pre účely riadenia komplexných procesov priemyselných podnikov. Navrhnutá analytická platforma (využívajúca techniky z oblasti štatistiky a induktívneho učenia ako napr. neurónové siete, rozhodovacie stromy, zhluková analýza a pod.) umožní získavanie nových, potencionálne využiteľných znalostí z dát. Následne metódou syntézy budú zo získaných znalostí vypracované riadiace stratégie, vrátane využitia pre prediktívnu údržbu v reálnom čase, či optimalizáciu riadiacich parametrov vplývajúcich na bezpečnosť a spoľahlivosť výrobného procesu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0272/18
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Ján Jánošíkspoluriešiteľ
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Veronika Grígelová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gabriela Križanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Ďuďák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Dmitrii Vladimirovič Borkinspoluriešiteľ
Ing. Jela Abasováspoluriešiteľ
Ing. Martin Bartoňspoluriešiteľ