17. 6. 2019  18:53 Adolf
Akademický informační systém

Projekty


Prognózovanie vplyvu zmien využívania krajiny na kvantitu a kvalitu vody v tokoch

Garant: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na riešenie dopadu zmien vo využívaní krajiny na hydrologické procesy. Riešenie bude založené ako na experimentálnom výskume, tak aj na simulácii dopadov metódami matematického modelovania. Projekt má prispieť k vysvetleniu týchto dopadov, k vytvoreniu nástrojov na ich odhad a vypracovaniu metodických postupov, ktoré budú využiteľné v rôznych sférach (od vedecko-výskumnej po rozhodovaciu). Projekt je smerovaný i ako reakcia na nové podnety vyplývajúce pre vodné hospodárstvo z nových legislatívnych opatrení, ktoré súvisia so vstupom Slovenska do Európskej únie.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikace projektu:APVT-51-017804
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0