24. 1. 2020  8:21 Timotej
Akademický informační systém

Projekty


Metódy riadenia kvality potravín a výrobkov pre ochranu zdravia

Garant: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt navrhuje vývoj a inováciu metód riadenia kvality a bezpečnosti potravín a výrobkov pre ochranu zdravia cestou kontroly chemických, fyzikálnych a mikrobiologických zmien výrobkov počas výroby, skladovania a distribúcie do obchodnej siete a ku konečnému uživateľovi a vývojom a validáciou analytických metód pre tento účel. Zvlášť sa zameria na oxidačné zmeny tukových výrobkov, aplikáciu cielených štartovacích kultúr s antimikrobiálnymi účinkami do fermentovaných mliečnych a mäsových výrobkov, využitie biosenzorov v hodnotení a autentifikácii potravín, vývoju a validácii alternatívnych metód pre hodnotenie kozmetických výrobkov, hodnoteniu reologických vlastností hydrokoloidov a vývoju alternatívnych potravinárskych aditív s novými funkčnými vlastnosťami alebo environmentálne prijateľným spôsobom výroby.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikace projektu:1/2392/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0