15. 12. 2019  4:23 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Metódy riadenia kvality potravín a výrobkov pre ochranu zdravia

Garant: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt navrhuje vývoj a inováciu metód riadenia kvality a bezpečnosti potravín a výrobkov pre ochranu zdravia cestou kontroly chemických, fyzikálnych a mikrobiologických zmien výrobkov počas výroby, skladovania a distribúcie do obchodnej siete a ku konečnému uživateľovi a vývojom a validáciou analytických metód pre tento účel. Zvlášť sa zameria na oxidačné zmeny tukových výrobkov, aplikáciu cielených štartovacích kultúr s antimikrobiálnymi účinkami do fermentovaných mliečnych a mäsových výrobkov, využitie biosenzorov v hodnotení a autentifikácii potravín, vývoju a validácii alternatívnych metód pre hodnotenie kozmetických výrobkov, hodnoteniu reologických vlastností hydrokoloidov a vývoju alternatívnych potravinárskych aditív s novými funkčnými vlastnosťami alebo environmentálne prijateľným spôsobom výroby.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:1/2392/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0