22. 10. 2020  23:58 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Chemické a biotechnologické transformácie glycerolu z obnoviteľných zdrojov na chemické špeciality a bezsírne zložky do palív.

Garant: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Výskum a vývoj nových katalytických a biotechnologických metód prípravy chemických špecialít a bezsírnych zložiek palív, ktoré vedú k zvýšeniu zhodnocovania glycerolu z prírodných obnoviteľných zdrojov, energetické využitie glycerolu, najmä ako prímes do nafty, chemická a biochemická transformácia glycerolu na 1,3 ?propándiol, glycerol karbonát, oxidačné a štiepne produkty glycerolu, kopolyméry s močovinou, polyglyceroly, vývoj technológie spracovania surového glycerolu.
Druh projektu:
APVV ()
Pracovisko:Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:
APVV-20-036805
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 05. 2006
Dátum ukončenia projektu:
28. 02. 2009
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0