22. 10. 2020  22:21 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Vysoko účinné katalyzátory pre polyuretány.

Garant: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
V rámci riešenia projektu bude vypracovaná nová technológia pre zavedenie výroby 100 t/r vysoko účinného katalyzátora na báze diamínoéterov z domácich surovín, pre prípravu polyuretánov, najmä flexibilných polyuretánových pien, ktoré majú široké uplatnenie a ich spotreba má stúpajúci trend, na Slovensku hlavne v súvislosti s rozvojom automobilového priemyslu. Najčastejšie používané katalyzátory pre polyuretány sú terciárne amíny. Ich nevýhodou je silný amínový zápach polyuretánových pien a obmedzená možnosť ich tvarovania. Nová trieda katalyzátorov na báze diamínoéterov eliminuje uvedené nevýhody. Podklady budú obsahovať optimálne technologické podmienky prípravy, spotrebné normy surovín a energií, špecifikáciu produktov, surovín a zariadení, spôsob likvidácie odpadov a analytickú kontrolu procesu. Produkt patrí medzi špičkové chemické špeciality s vysokou pridanou hodnotou, určený hlavne pre zahraničné trhy. Realizátorom výroby bude VUP Prievidza, odbyt je zabezpečený.
Druh projektu:
APVV ()
Pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:APVV-99-003105
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 05. 2006
Dátum ukončenia projektu:
30. 11. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0