22. 10. 2020  23:11 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum výroby chemických špecialít na báze domácich surovín.

Garant: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.


Základné informácie
      
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
V rámci riešenia projektu budú vypracované technologické podklady pre zavedenie výroby chemických špecialít 4-oxo-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a 4-hydroxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu z domácich surovín. Podklady budú obsahovať optimálne technologické podmienky prípravy, spotrebné normy surovín a energií, špecifikáciu produktov, surovín a zariadení, spôsob likvidácie odpadov a analytickú kontrolu procesu. Produkty patria medzi špičkové chemické špeciality s vysokou pridanou hodnotou. Majú široké použitie a sú určené predovšetkým pre zahraničné trhy. Odbyt produktov je zabezpečený. Realizátorom výroby bude VUP, a.s., Prievidza, ktorá je súčasne aj riešiteľom a má s výrobou chemických špecialít dlhoročné skúsenosti. Produkty budú dosahovať parametre zahraničných výrobkov. Projekt je v súlade so zámermi reštrukturalizácie chemického priemyslu, ktorá spočíva v zavádzaní výrob nových výrobkov s vysokými úžitkovými vlastnosťami a vysokou pridanou hodnotou.
Druh projektu:
APVV ()
Pracovisko:Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:
APVT-99-P00405
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 04. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 07. 2007
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0