17. 11. 2019  19:31 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj smart adjuvatika pre inovatívne rehabilitačné a fyzioterapeutické postupy s využitím metód umelej inteligencie

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je návrh a experimentálne overenie množiny smart zariadení v úlohe inteligentných fyzioterapeutických pomôcok. Podľa charakteru fyzioterapeutickej pomôcky sa pomôcka prispôsobí pre špecifické použitie s ohľadom na zdravotné postihnutie pacienta a možnosti pacientovej rehabilitácie. V praxi to bude znamenať, že pre rovnaké zdravotné postihnutie (zlomenina, pooperačný stav) môže byť nastavený iný režim, podľa schopností použitia pomôcky pacientom. Pomôcka sa bude schopná podľa pokynov terapeuta naučiť správne pohybové vzory individuálne prispôsobené pacientovi a počas používania bude pacienta usmerňovať, ako ju má správne používať. Pomôcka bude taktiež dlhodobo zbierať informácie o svojom používaní, ktoré budú primárne určené odborníkovi na rehabilitáciu. Vďaka svojej rozšírenej funkcionalite – zapojenie množiny senzorov zberajúcich informácie o vonkajších podmienkach, o svojom stave a o stave pacienta (používateľa pomôcky), implementácia prvkov strojového učenia, spracovanie nameraných údajov, komunikácia s nadradeným systémom cez drôtové/bezdrôtové pripojenie, energeticky nezávislé riešenie – možno túto pomôcku označiť ako smart alebo inteligentnú. V súčasných fyzioterapeutických pomôckach bývajú zabudované snímače, avšak tie poskytujú iba informácie o okamžitom stave, umožňujúce sledovanie vybraných parametrov pri rehabilitačných cvičeniach. Z uvedených dôvodov považujeme za potrebné navrhnúť a do vybraného adjuvatika implementovať princípy umelej inteligencie (rozpoznávanie situácie, strojové učenie, klasifikácia) a riadiaci softvér. Vďaka neurónovým sieťam sa pomôcka v režime učenia pod dohľadom fyzioterapeuta dokáže naučiť pohybové vzory prispôsobené pacientovi. Prínosy projektu spočívajú v eliminácii bolestivých stavov, skrátení času rehabilitácie a urýchlení návratu do aktívneho života. Tým sa zvýši kvalita života a znížia finančné straty pacienta počas práceneschopnosti. Rovnako sa znížia náklady štátu na liečenie a rehabilitáciu.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:APVV-17-0084
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2018
Datum ukončení projektu:30. 06. 2021
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jela Abasováspoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Veronika Grígelová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.spoluriešiteľ