29. 3. 2020  12:05 Miroslav
Akademický informačný systém

Projekty


Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids

Garant: Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:Project ID: 721019
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Michal Skarba, PhD.spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíkovázodpovedný riešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ