29. 1. 2020  6:46 Gašpar
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava polymérnych kompozitov so spevňujúcou zložkou vo forme kvázikryštalických častíc a štúdium ich vlastností

Garant: Ing. Libor Ďuriška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Polymérne kompozity na báze štandardných a inžinierskych plastov obsahujúce kvázikryštalické častice ako spevňujúcu zložku našli uplatnenie v oblasti technológií 3D tlače. Cieľom predkladaného vedeckého projektu je príprava takýchto kompozitov, kde matricu bude tvoriť polyamid 66, resp. polykarbonát. Pozornosť bude venovaná jednak príprave spevňujúcich kvázikryštalických častíc na báze AlCuFe s veľkosťou približne 50mikrometrov, ako aj následnej príprave kompozitného granulátu, ktorý bude použitý na prípravu vzoriek technológiou vstrekovania. Predkladaný vedecký projekt sa okrem výroby polymérnych kompozitov bude zaoberať aj štúdiom ich vlastností.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:QCPAPC
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:20. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Libor Ďuriška, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ