5. 7. 2020  6:09 Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Akademický informačný systém

Projekty


Regionalizácia kvality akvatickej oblasti tokov bioindikáciou

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.


Základné informácie
   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je členený do nasledovných problémových oblastí - analýza a modelovanie kvality akvatického a terestrického habitatu orientovaného na určenie neovplyvneného stavu vodných plôch pre RS EU - zovšeobecnenie parametrov bioindikátorov so zámerom na širšie uplatnenie IFIM metódy pre potreby RS EU. - analýza akvatického habitatu na základe ichtyofaunistických parametrov
Druh projektu:
VTP ()
Pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:
AV 4/011/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0