27. 10. 2020  18:51 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


E-laboratórium interaktívnych experimentov ako pokračovanie projektu multimediálnej formy výuky fyziky na univerzitách SR

Garant: prof. Ing. Peter Ballo, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt predkladá novátorské riešenie experimentov na diaľku a zahrňuje výskum didaktických problémov e-laboratória a jeho efektivity. Vytvorením databázy experimentov spolu s bilingválnymi návodmi sa zavedie nová forma výučby, dôležitá pre laboratórne cvičenia i pre prezentáciu experimentu počas prednášok. E-laboratórium vytvorí priestor pre nadobúdanie nových e-zručností, zvýšenie efektívnosti a e-gramotnosti.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:3/4128/06
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0