21. 2. 2020  18:58 Eleonóra
Akademický informačný systém

Projekty


E-laboratórium interaktívnych experimentov ako pokračovanie projektu multimediálnej formy výuky fyziky na univerzitách SR

Garant: prof. Ing. Peter Ballo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt predkladá novátorské riešenie experimentov na diaľku a zahrňuje výskum didaktických problémov e-laboratória a jeho efektivity. Vytvorením databázy experimentov spolu s bilingválnymi návodmi sa zavedie nová forma výučby, dôležitá pre laboratórne cvičenia i pre prezentáciu experimentu počas prednášok. E-laboratórium vytvorí priestor pre nadobúdanie nových e-zručností, zvýšenie efektívnosti a e-gramotnosti.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:3/4128/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0