Jan 20, 2020   12:37 p.m. Dalibor
Academic information system

Projects


Vývoj a zostrojenie 20L komory pre štúdium výbuchov zvírených prachov a horľavých plynov

Supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt rieši problematiku inovatívneho výskumu výbuchových charakteristík zvírených prachov a horľavých plynov prostredníctvom unikátneho zariadenia, ktoré bude navrhnuté a následne skonštruované pracovníkmi UIBE a UVTE. Výskum v danej oblasti prebieha na Ústave integrovanej bezpečnosti úspešne už dve desaťročia a výsledkom je viacero úspešne riešených projektov VEGA a APVV, patentových prihlášok ale i publikácií v renomovaných časopisoch. Projekt bude primárne zmeraný na vývoj a skonštruovanie 20 litrovej výbuchovej komory podľa normy STN EN 14034. Výsledky výskumu bude ďalej možné využiť nielen v publikačných výstupoch riešiteľov z ústavov UIBE a UVTE, ale taktiež pri realizácii podnikateľskej činnosti ako reakcia na dopyt podnikateľských subjektov a priemyselných podnikov. Navrhnuté a následne skonštruované zariadenie bude využiteľné nielen na výskumné účely, ale i pre posúdenie a zatriedenie výbušného prostredia, ktoré majú priemyselné podniky podľa legislatívnych predpisov povinnosť realizovať.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project identification:20Lsphere
Project status:Successfully completed
Project start date :16. 04. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:7
Number of official workers in the project:6

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Šimon Leckýspoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.spoluriešiteľ