26. 10. 2020  8:02 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Zisťovanie predpokladov na zvýšenie internacionalizácie edukačného prostredia na MTF STU v Trnave so zameraním sa na študentov

Garant: Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt INTER MTF II je priamym pokračovaním dokončeného projektu INTER MTF I, ktorý bol zameraný na zistenie, aké sú postoje a lingvistická pripravenosť učiteľov MTF STU v Trnave na výučbu odborných predmetov v anglickom jazyku za účelom zvýšenia internacionalizácie edukačného prostredia na MTF STU v Trnave. Projekt INTER MTF II si kladie za úlohu zistiť, aké sú postoje a lingvistická pripravenosť študentov MTF STU k zavedeniu výučby odborných predmetov v anglickom jazyku. Výsledky projektu INTER MTF II doplnia obraz pripravenosti dvoch kľúčových aktérov v procese vzdelávania (učiteľ-študent) na vyučovanie/štúdium odborných predmetov v anglickom jazyku. Výsledky projektov na INTER MTF I a II budú prínosom pre vedenie fakulty a ľudí pripravujúcich študijné predmety, odbory k novej akreditácii ako nastaviť postupné zavádzanie vyučovania odborných predmetov v anglickom jazyku.
Druh projektu:
inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:
Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikácia projektu:
INTER MTF II
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
16. 04. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.
zodpovedný riešiteľ
administrátor
Mgr. Martin Fero, PhD.
spoluriešiteľ
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ