27. 5. 2020  5:55 Iveta
Akademický informační systém

Projekty


Návrh algoritmov spracovania bezpečnostne-kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS 7.

Garant: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Základní informace
         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Bezpečnostne-kritické funkcie sú funkcie, realizované pomocou E/E/PE (Elektrická/ Elektronická/Programovateľná Elektronika) systémom súvisiaceho s bezpečnosťou, systémom zabezpečenia bezpečnosti. Bezpečnostný systém sa zakladá z technológiách alebo vonkajších prostriedkov zmenšenia rizika, ktoré sú určené na dosiahnutie bezpečnostného stavu alebo podpory bezpečnostného stavu riadeného procesu v súvislosti s konkrétnou nebezpečnou situáciou. Jedným z rozhodujúcich kritérií pre aplikáciu a posudzovanie spoľahlivosti bezpečnostne -kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS7 je kvalita ich algoritmov. Pričom hlavným problémom je integrácia lokálnych bezpečnostne -kritických funkcií distribuovaných mechatronických systémov s bezpečnostne -kritických funkciami systému PCS7.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:
DMSR
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:
16. 04. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
administrátor
Dmitrii Vladimirovič Borkinspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ