23. 10. 2019  5:31 Alojza
Akademický informační systém

Projekty


Návrh algoritmov spracovania bezpečnostne-kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS 7.

Garant: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Bezpečnostne-kritické funkcie sú funkcie, realizované pomocou E/E/PE (Elektrická/ Elektronická/Programovateľná Elektronika) systémom súvisiaceho s bezpečnosťou, systémom zabezpečenia bezpečnosti. Bezpečnostný systém sa zakladá z technológiách alebo vonkajších prostriedkov zmenšenia rizika, ktoré sú určené na dosiahnutie bezpečnostného stavu alebo podpory bezpečnostného stavu riadeného procesu v súvislosti s konkrétnou nebezpečnou situáciou. Jedným z rozhodujúcich kritérií pre aplikáciu a posudzovanie spoľahlivosti bezpečnostne -kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS7 je kvalita ich algoritmov. Pričom hlavným problémom je integrácia lokálnych bezpečnostne -kritických funkcií distribuovaných mechatronických systémov s bezpečnostne -kritických funkciami systému PCS7.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:DMSR
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:16. 04. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Dmitrii Vladimirovič Borkinspoluriešiteľ
Ing. Jana Flochová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Neštický, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gennadii Samsonovspoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.zodpovedný riešiteľ