Jan 28, 2020   1:09 a.m. Alfonz
Academic information system

Projects


Návrh algoritmov spracovania bezpečnostne-kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS 7.

Supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Bezpečnostne-kritické funkcie sú funkcie, realizované pomocou E/E/PE (Elektrická/ Elektronická/Programovateľná Elektronika) systémom súvisiaceho s bezpečnosťou, systémom zabezpečenia bezpečnosti. Bezpečnostný systém sa zakladá z technológiách alebo vonkajších prostriedkov zmenšenia rizika, ktoré sú určené na dosiahnutie bezpečnostného stavu alebo podpory bezpečnostného stavu riadeného procesu v súvislosti s konkrétnou nebezpečnou situáciou. Jedným z rozhodujúcich kritérií pre aplikáciu a posudzovanie spoľahlivosti bezpečnostne -kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS7 je kvalita ich algoritmov. Pričom hlavným problémom je integrácia lokálnych bezpečnostne -kritických funkcií distribuovaných mechatronických systémov s bezpečnostne -kritických funkciami systému PCS7.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:DMSR
Project status:Not approved
Project start date :16. 04. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:8
Number of official workers in the project:8

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Dmitrii Vladimirovič Borkinspoluriešiteľ
Ing. Jana Flochová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Neštický, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gennadii Samsonovspoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.zodpovedný riešiteľ