26. 1. 2020  18:37 Tamara
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum možnostií zvýšenia termickej a oxidačnej stability tvrdých povlakov na báze Al-Ti-N

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vývoj tvrdých povlakov pre nástrojové materiály so zvýšenou termálnou a oxidačnou odolnosťou a ich charakterizáciu. Vychádza z doteraz získaných poznatkov o vplyve prísadových prvkov ako B, La, V, Ta a W na zvýšenie oxidačnej odolnosti povlakov na báze Ti-Al-N. Aplikáciou dvoch technologických postupov vytvárania funkčných povlakov (katódové oblúkové naparovanie a magnetrónové naprašovanie) budú sledované účinky dopantov (intersticiálnych a substitučných prvkov) s cieľom zvýšiť teplotnú odolnosť povlakov a nanoštruktúrnu morfológiu týchto povlakov. Pre charakterizáciu povlakov budú použité najmodernejšie analytické techniky (HRSEM, HRTEM, EBSD, RTG difrakcia, PIXE a RBS), ako aj tribometrické techniky. Cieľom je vytvoriť nové progresívne povlaky s vynikajúcimi tribologickými a termickými vlastnosťami aplikovateľnými na nástrojové materiály.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0540/19
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Drobnýspoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Paulína Babincová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Libor Ďuriška, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Sára Škrobákováspoluriešiteľ