7. 4. 2020  15:37 Zoltán
Akademický informační systém

Projekty


Zvýšenie výkonnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom modelu kreatívneho manažérstva kvality

Garant: doc. Ing. Renata Nováková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na nové normatívne požiadavky integrujúce efektívne prepojenie interných a externých procesov v jednotlivých etapách zabezpečovania a zlepšovania kvality produktov a služieb. Hlavným cieľom bude navrhnúť model, ktorý bude založený na novo navrhovanom prístupe kreatívneho manažérstva kvality. Tento prístup vychádza zo súčasných potrieb a požiadaviek hospodárskej praxe.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:1/0485/19
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rudolf Husovičspoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Renata Nováková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.spoluriešiteľ