27. 10. 2020  16:51 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


Zvýšenie výkonnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom modelu kreatívneho manažérstva kvality

Garant: doc. Ing. Renata Nováková, PhD.


Základné informácie
   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na nové normatívne požiadavky integrujúce efektívne prepojenie interných a externých procesov v jednotlivých etapách zabezpečovania a zlepšovania kvality produktov a služieb. Hlavným cieľom bude navrhnúť model, ktorý bude založený na novo navrhovanom prístupe kreatívneho manažérstva kvality. Tento prístup vychádza zo súčasných potrieb a požiadaviek hospodárskej praxe.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0485/19
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
administrátor
spoluriešiteľ