24. 1. 2020  3:25 Timotej
Akademický informační systém

Projekty


Nové trendy a ďalší rozvoj technológie superfinišovania

Garant: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zameriava na nové oblasti vo vývoji superfinišovania, pretože vždy sa dajú vniesť do technológie nové poznatky, ktoré buď vylepšia celý proces obrábania tým, že znížia opotrebovanie nástrojov i strojov, zvýšia kvalitu obrobených povrchov pri superfinišovaní (znížia drsnosť povrchu), umožnia obrábať ťažko dostupné miesta povrchu súčiastky, znížia náklady na výrobu, alebo ušetria čas superfinišovania.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:1/4108/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva