28. 1. 2020  23:02 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Nové trendy a ďalší rozvoj technológie superfinišovania

Garant: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zameriava na nové oblasti vo vývoji superfinišovania, pretože vždy sa dajú vniesť do technológie nové poznatky, ktoré buď vylepšia celý proces obrábania tým, že znížia opotrebovanie nástrojov i strojov, zvýšia kvalitu obrobených povrchov pri superfinišovaní (znížia drsnosť povrchu), umožnia obrábať ťažko dostupné miesta povrchu súčiastky, znížia náklady na výrobu, alebo ušetria čas superfinišovania.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/4108/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva