28. 1. 2020  8:29 Alfonz
Akademický informační systém

Projekty


Vybudovanie WiFi siete na FEI STU

Garant: Ing. Juraj Škoda


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Prenosné počítače, PDA a iné podobné zariadenia sa stali dôležitou pracovnou pomôckou študentov a pedagogických pracovníkov vysokej školy. Tieto zariadenia sú už bežne vybavené bezdrôtovým sieťovým rozhraním WiFi. Vzniká naliehavá potreba vybudovať vhodnú WiFi (IP mobilnú sieť), ktorá umožní pre tieto zariadenia optimálny prístup do Internetu, a do lokálnej siete školy. Aby bola zabezpečená primeraná kapacita, spoľahlivosť a počítačová bezpečnosť tejto siete je potrebné ju od začiatku budovať pomocou kvalitných zariadení umožňujúcich jej ďalšie rozširovanie a účinný menagement.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Výpočtové stredisko (FEI)
Identifikace projektu:5a
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0