30. 10. 2020  11:45 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Projekty


Vybudovanie WiFi siete na FEI STU

Garant: Ing. Juraj Škoda


Základné informácie
   
      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Prenosné počítače, PDA a iné podobné zariadenia sa stali dôležitou pracovnou pomôckou študentov a pedagogických pracovníkov vysokej školy. Tieto zariadenia sú už bežne vybavené bezdrôtovým sieťovým rozhraním WiFi. Vzniká naliehavá potreba vybudovať vhodnú WiFi (IP mobilnú sieť), ktorá umožní pre tieto zariadenia optimálny prístup do Internetu, a do lokálnej siete školy. Aby bola zabezpečená primeraná kapacita, spoľahlivosť a počítačová bezpečnosť tejto siete je potrebné ju od začiatku budovať pomocou kvalitných zariadení umožňujúcich jej ďalšie rozširovanie a účinný menagement.
Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Výpočtové stredisko (FEI)
Identifikácia projektu:5a
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 03. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0