11. 12. 2019  23:19 Hilda
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia počítačov centrálnej počítačovej učebne

Garant: Ing. Juraj Škoda


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V súčasnosti si vyžaduje výučba informatických predmetov a predmetov aplikovanej informatiky na FEI a FIIT STU stále vyššie nároky na výkonnosť výpočtovej techniky. Nové verzie aplikačných programov vyžadujú aktuálnu techniku. Projekt predpokladá nákup 30 ks. PC pracovných staníc v 20 a 10 miestnom sektore a 1 PC pre učiteľa. Aplikačné programové vybavenie pracovných staníc bude jednotné v rámci všetkých počítačových učební spravovaných VS FEI. Nové počítače nahradia zastaralú, nevyhovujúcu techniku.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Výpočtové stredisko (FEI)
Identifikácia projektu:5 D
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0