25. 5. 2020  20:01 Urban
Akademický informační systém

Projekty


Pilotný projekt pre výstavbu nízkoenergetického bytového domu

Garant: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.


Základní informace
   
      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Budovy na bývanie majú rozhodujúci podiel na celkovom počte budov na Slovensku. V minulosti realizované bytové domy, najmä domy realizované hromadnými formami výstavby, sa vyznačujú vysokou energetickou náročnosťou. Požiadavkou dneška sú energeticky úsporné budovy, ktoré majú vhodné architektonické (tvarové), konštrukčné a materiálové riešenie. Obalové konštrukcie (strechy, obvodové steny, vrátane otvorových konštrukcií, podzákladie) ich vysoké tepelnoizolačné vlastnosti sú základnou podmienkou energetickej hospodárnosti budov. Moderné technologické vybavenie využívajúce obnoviteľné zdroje energií je rovnako nevyhnutné pre dosiahnutie vysokej energetickej efektívnosti. Zámerom je riešením úlohy výskumu a vývoja dosiahnúť optimálne riešenie bytového domu, ktorý spĺňa požiadavky nízko-energetického až pasívneho domu, pri zachovaní kvalitného vnútorného prostredia a primeranej ceny na výstavbu.
Druh projektu:
Štátna objednávka ()
Pracoviště:
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:04-205-07
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0