26. 1. 2020  19:42 Tamara
Akademický informačný systém

Projekty


Pilotný projekt pre výstavbu nízkoenergetického bytového domu

Garant: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Budovy na bývanie majú rozhodujúci podiel na celkovom počte budov na Slovensku. V minulosti realizované bytové domy, najmä domy realizované hromadnými formami výstavby, sa vyznačujú vysokou energetickou náročnosťou. Požiadavkou dneška sú energeticky úsporné budovy, ktoré majú vhodné architektonické (tvarové), konštrukčné a materiálové riešenie. Obalové konštrukcie (strechy, obvodové steny, vrátane otvorových konštrukcií, podzákladie) ich vysoké tepelnoizolačné vlastnosti sú základnou podmienkou energetickej hospodárnosti budov. Moderné technologické vybavenie využívajúce obnoviteľné zdroje energií je rovnako nevyhnutné pre dosiahnutie vysokej energetickej efektívnosti. Zámerom je riešením úlohy výskumu a vývoja dosiahnúť optimálne riešenie bytového domu, ktorý spĺňa požiadavky nízko-energetického až pasívneho domu, pri zachovaní kvalitného vnútorného prostredia a primeranej ceny na výstavbu.
Druh projektu:Štátna objednávka ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:04-205-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0