25. 5. 2020  20:44 Urban
Akademický informační systém

Projekty


Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu.

Garant: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.


Základní informace
         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V úvode riešenia bude analyzovaný súčasný stav budov ZŠ na Slovensku, typologicko-architektonické riešenie, konštrukčné riešenie ako aj kvalita vnútorného prostredia. Zistené skutočnosti budú konfrontované so súčasným stavom školských budov vo vyspelých krajinách. Úloha bude obsahovo zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti týchto budov, pri zachovaní kvality vnútorného prostredia. V metodike riešenia bude aplikovaná teoretická analýza , experimentálna analýza a syntéza získaných poznatkov.
Druh projektu:
Štátna objednávka ()
Pracoviště:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:
04-148-07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:30. 09. 2007
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0