23. 1. 2020  9:02 Miloš
Akademický informačný systém

Projekty


Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu.

Garant: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V úvode riešenia bude analyzovaný súčasný stav budov ZŠ na Slovensku, typologicko-architektonické riešenie, konštrukčné riešenie ako aj kvalita vnútorného prostredia. Zistené skutočnosti budú konfrontované so súčasným stavom školských budov vo vyspelých krajinách. Úloha bude obsahovo zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti týchto budov, pri zachovaní kvality vnútorného prostredia. V metodike riešenia bude aplikovaná teoretická analýza , experimentálna analýza a syntéza získaných poznatkov.
Druh projektu:Štátna objednávka ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:04-148-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0