5. 8. 2020  13:13 Hortenzia
Akademický informační systém

Projekty


Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Hydrogeologické sucho, ako jeden z prírodných hazardov, pri ktorom z rôznych príčin dochádza k negatívnej nerovnováhe medzi dopĺňaním a úbytkom množstiev podzemnej vody, má významný dopad na kvantitatívny, ale aj kvalitatívny stav útvarov podzemnej vody. Hydrogeologické sucho nebolo v rámci základného hydrogeologického výskumu doteraz skúmané. V projekte budú analyzované príčiny jeho vzniku, definované parametre jeho hodnotenia a klasifikácia, ako aj jeho vplyv na zmenu využiteľných množstiev podzemnej vody a kvality vody. Vytvorená metodika analýzy a prognózy vplyvu hydrogeologického sucha na využiteľné množstvá podzemnej vody s návrhmi eliminácie, resp. zmiernenia jeho dôsledkov bude príspevkom km implementácii Rámcovej smernice o vode 200/60/EC a bude overená na časti územia Prešovského kraja. Toto územie má nepriaznivé hydrogeologické pomery so zlou akumulačnou schopnosťou prostredia z pohľadu vyrovnávania dôsledkov klimatického a hydrologického sucha.
Druh projektu:
APVV ()
Pracoviště:
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikace projektu:
APVV-0335-06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:28. 06. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0