5. 7. 2020  6:10 Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Akademický informačný systém

Projekty


Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Hydrogeologické sucho, ako jeden z prírodných hazardov, pri ktorom z rôznych príčin dochádza k negatívnej nerovnováhe medzi dopĺňaním a úbytkom množstiev podzemnej vody, má významný dopad na kvantitatívny, ale aj kvalitatívny stav útvarov podzemnej vody. Hydrogeologické sucho nebolo v rámci základného hydrogeologického výskumu doteraz skúmané. V projekte budú analyzované príčiny jeho vzniku, definované parametre jeho hodnotenia a klasifikácia, ako aj jeho vplyv na zmenu využiteľných množstiev podzemnej vody a kvality vody. Vytvorená metodika analýzy a prognózy vplyvu hydrogeologického sucha na využiteľné množstvá podzemnej vody s návrhmi eliminácie, resp. zmiernenia jeho dôsledkov bude príspevkom km implementácii Rámcovej smernice o vode 200/60/EC a bude overená na časti územia Prešovského kraja. Toto územie má nepriaznivé hydrogeologické pomery so zlou akumulačnou schopnosťou prostredia z pohľadu vyrovnávania dôsledkov klimatického a hydrologického sucha.
Druh projektu:
APVV ()
Pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:APVV-0335-06
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
28. 06. 2007
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0