22. 2. 2020  9:05 Etela
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj smart zariadenia pre inovatívne postupy v oblasti rehabilitácie a fyzioterapie

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je návrh a experimentálne overenie smart zariadenia, ktoré bude slúžiť ako inteligentná rehabilitačná pomôcka v procese rekonvalescencie. V závislosti od použitého typu pomôcky bude mať táto pomôcka schopnosť prispôsobiť svoje správanie sa vzhľadom na zdravotné postihnutie pacienta a možnosti pacientovej rehabilitácie. V praxi to bude znamenať, že pre rovnaké zdravotné postihnutie (zlomenina, pooperačný stav) môže byť nastavený iný režim, podľa schopností použitia pomôcky pacientom. Pomôcka sa bude schopná naučiť, resp. natrénovať správne pohybové vzory individuálne prispôsobené pacientovi a počas používania bude pacienta usmerňovať, ako ju má správne používať. Pomôcka bude taktiež dlhodobo zbierať informácie o svojom používaní, ktoré budú primárne určené odborníkovi na rehabilitáciu. Vďaka faktu, že súčasťou pomôcky je množina senzorov zberajúcich informácie o vonkajších podmienkach, o svojom stave a o stave pacienta (používateľa pomôcky), implementácia prvkov strojového učenia, spracovanie nameraných údajov, komunikácia s nadradeným systémom cez drôtové/bezdrôtové pripojenie, energeticky nezávislé riešenie – možno túto pomôcku označiť ako smart alebo inteligentnú. V súčasných rehabilitačných pomôckach bývajú zabudované snímače, avšak tie poskytujú iba informácie o okamžitom stave, umožňujúce sledovanie vybraných parametrov pri rehabilitačných cvičeniach. Z tohto dôvodu považuje autorský kolektív za potrebné navrhnúť a do vybraného adjuvatika implementovať princípy strojového učenia (rozpoznávanie situácie, klasifikácia) a riadiaci softvér. Vďaka algoritmom implementujúcim neurónové siete sa pomôcka v režime učenia pod dohľadom fyzioterapeuta dokáže naučiť pohybové vzory, ktoré sú určené pacientovi s konkrétnym zdravotným postihnutím. Prínosy projektu spočívajú v eliminácii bolestivých stavov, skrátení času rehabilitácie a urýchlení návratu do aktívneho života. Týmto sa zvýši kvalita života a znížia finančné straty pacienta počas práceneschopnosti.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:APVV-18-0097
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2019
Datum ukončení projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníků projektu:13
Počet oficiálních pracovníků projektu:13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Juraj Ďuďák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roman Budjačspoluriešiteľ
Ing. Miriam Iringová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Jánošíkspoluriešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva