6. 4. 2020  14:55 Irena
Akademický informační systém

Projekty


Nové anorganické zlúčeniny s niklom, paládiom, meďou a striebrom: od DFT modelovania k syntéze pomocou iónových technológií

Garant: doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Tento projekt ma za cieľ dôkladné teoretické a experimentálne štúdium všetkých dôležitých stechiometrií, ktoré momentálne chýbajú na štrukturálnej mape binárnych oxidov a halogenidov prechodných kovov Skupiny 10 (Ni,Pd) a 11 (Cu, Ag). Absencia týchto jednoduchých chemických stechiometrií je znepokojujúca a vyžaduje si vysvetlenie. Aké sú dôvody neprítomnosti týchto neznámych zlúčenín v obrovských oblastiach chemickej stability? Sú tieto zlúčeniny skutočne nestabilné? Alebo môžu byť stabilné, len sa im nevenovala dostatočná pozornosť? Na tieto a podobné otázky budeme v rámci projektu nachádzať odpovede, pričom využijeme najmodernejšie prístupy vyhľadávanie nových materiálov založené na prepojení počítačového modelovania na atómovej úrovni s experimentálnymi fyzikálno-chemickými postupmi reaktívneho magnetrónového naprašovania a iónovej implantácie. Naša stratégia spĺňa naliehavú potrebu moderného sveta na vysoko efektívny skríning doposiaľ neprebádaného potenciálu dostupných prírodných zdrojov s maximálne ekonomickým využitím dostupných výskumných infraštruktúr.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:APVV-18-0168
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2019
Datum ukončení projektu:30. 06. 2023
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Ľubomír Gabrišspoluriešiteľ
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Kamil Tokár, PhD.spoluriešiteľ