10. 12. 2019  9:30 Radúz
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia počítačov centrálnej počítačovej učebne, CPU

Garant: Ing. Juraj Škoda


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Výpočtové stredisko (FEI)
Identifikácia projektu:5d
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0