12. 12. 2019  22:26 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Experimentálny dvojvalcový kompaktor s automtickým riadením lisovacej sily

Garant: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Prínosom projektu bude možnosť získania granulátov a výliskov s mechanicko-fyzikálnymi parametrami, ktorých hodnoty nebudú náhodné, ale vopred stanovené.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra chemických strojov v zariadení (SjF)
Identifikácia projektu:IT/5/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0