12. 7. 2020  2:44 Nina
Akademický informační systém

Projekty


Moderné prístupy k riadeniu chemických a biochemických procesov s neurčitosťami.

Garant: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.


Základní informace   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Vedecký projekt sa zameriava na vývoj moderných metód riadenia systémov s neurčitosťami so zameraním sa na procesy typické v chemických a potravinárskych technológiách ako napríklad chemické reaktory, biochemické reaktory, rektifikačné kolóny, a iné. Jadro projektu tvorí rozpracovanie metód robustnej analýzy, robustnej stabilizácie a robustného riadenia pre systémy s neurčitosťami, ku ktorým možno priradiť aj systémy s recyklom. Navrhnuté algoritmy riadenia, regulátory a riadiace štruktúry budú testované simulačne a v laboratórnych podmienkach. Získané skúsenosti sa prenesú do priemyselnej praxe.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikace projektu:1/4055/07
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0