25. 5. 2020  20:40 Urban
Akademický informační systém

Projekty


Okenné konštrukcie v nízkoenergetických a pasívnych domoch

Garant: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Dôležitosť minimalizovania potreby energie v súčasnej dobe je neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja. Znižovanie energetickej náročnosti budov je priamo spojené so zlepšovaním tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, techniky prostredia a ich vzájomného spolupôsobenia. Okenné konštrukcie ako súčasť stavby v nízkoenergetických a pasívnych domoch sú jedným z najslabších prvkov stavby. Dôvodom tohto je fakt, že na okná sú kladené požiadavky, ktoré si do veľkej miery protirečia. Dôsledná teoretiko-expertízna analýza vzájomného pomeru požadovaných parametrov na okenné konštrukcie a jej vyhodnotenie. Pri tejto analýze je nutné vychádzať z najnovších exaktne stanovených metodických postupov a experimentálnej základne.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:1/0748/08
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0