11. 12. 2019  6:59 Hilda
Akademický informačný systém

Projekty


Prestavba fakultnej počítačovej siete

Garant: Ing. Juraj Škoda


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Návrh realizácie projektu vychádza z auditu siete, ktorý bol vykonaný v predchádzajúcom období roku 2003.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Výpočtové stredisko (FEI)
Identifikácia projektu:5 a
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2004
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0