29. 3. 2020  12:10 Miroslav
Akademický informační systém

Projekty


Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska

Garant: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Jednou z aktuálnych úloh súčasnosti je znižovanie emisií skleníkových plynov do atmosféry. Mestá prispievajú až 80% z celkového množstva skleníkových plynov emitovaných do ovzdušia. majú teda veľký podiel na postupujúcich klimatických zmenách na našj planéte. S cieľom znížiť tento alarmujúci podiel emisií vznikla iniciatíva tzv. solárnych miest (Solar Cities). Cieľom projektu je posúdiť možnosť využiť doterajšie skúsenosti jednotlivých solárnych miest, zobecniť niektoré postupy a vypracovať scenár možného postupu pre vybrané slovenské mesto. Ako modelový príklad bude slúžiť mesto Bratislava, ktoré najviac zodpovedá referenčným mestám Linz v Rakúsku, Freiburg v Nemecku alebo Goeteborg vo Švédsku. Parciálnym cieľom bude posúdiť limity energetického štandardu pre rôzne typy mestskej zástavby.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra experimentál. a ekologicky viazanej tvorby (UA2 FA)
Identifikace projektu:1/0847/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0